Check-in nemt og online

Med CrewPlan's check-in værktøj er det nemt at registrere når jeres frivillige ankommer eller forlader en vagt.

Det er super nemt at bruge check-in værktøjet, på datoen kan en administrator eller en tildelt check-in rettigheder, se hvilke frivillige der har en vagt komplet med navn, vagtens titel, rolle og start- og sluttidspunkt.

Når der trykkes på knappen "Ankommet" (nedenstående eksempel er på engelsk, men findes også på dansk) registreres tidspunktet i databasen, tilsvarende hvis der trykkes på "Udeblevet" registreres dette. Når en frivillig er ankommet kan der også registeres når personen forlader vagten igen.

Data for check-in kan enten printes eller hentes til et regneark for videre behandling.


Selv-service check-in

Vi har også udviklet et self-service check-in værktøj hvor den frivillige selv kan scanne sig som ankommet via en QR kode på sin telefon. Hvis det er interessant for jer med en selvbetjeningsløsning, så kontakt os endelig for at høre nærmere. 

Selvbetjeningsløsningen kræver at der er en tablet med kamera eller en computer med kamera som kan bruges som scanner. Løsningen er testet på standard iPad samt MacBook med Chrome.

På den frivilliges telefon vises qr-koden og når de har scannet sin ind, vises en bekræftelse på skærmen sammen med oplysninger om deres vagt m.v.


Som det ser ud på den frivilliges telefon. Der sendes også en email med bekræftelse til den frivillige.


Den frivillige kan checke ind i et tidsvindue på 30 min omkring vagtstart.